SWEDEN - SVERIGE

Paxmans skalpkylning i Sverige kan nås direkt via Paxman.

Kontakta
Skalpkylning betraktas alltmer som standardvård vid behandling med kemoterapi eftersom hantering av biverkningar och att förbättra patientens upplevelse av behandlingen prioriteras inom cancervården.

Traumat med håravfall behöver inte vara oundvikligt om skalpkylning erbjuds av din cancerklinik.

Alopeci orsakad av kemoterapi betraktas allmänt som en av de mest fruktade biverkningarna av behandlingen, där cirka 8 % av patienterna antingen vägrar genomgå kemoterapi eller väljer en mindre effektiv regim för att undvika håravfall.1,2

Våra system är ledande inom skalpkylningstekniken och ger lättanvända, effektiva lösningar för både klinisk personal och deras patienter.

Paxman har över 20 års erfarenhet av att implementera skalpkylningssystem runt om i världen och kan erbjuda den expertkunskap som krävs för att sömlöst integrera skalpkylning i den kliniska praxisen.

Läs mer

Sammanfattning av publicerade data om skalpkylning

8,000+
Över 8 000 försökspersoner i studier
85
Sammanfattningar och publiceringar
65
Kliniska prövningar
Övergripande framgångsfrekvens
Med kylning = 10-100 % / Utan kylning = 0-26 %

Effektivitet när det gäller att behålla patientens hår

40%
Antracykliner
>70%
Taxanbaserade regimer
Huvudsakliga effektivitetsvariationer i resultaten:

- Beror på typen och doseringen av kemoterapi
- Erfarenhet av att använda skalpkylning

Patientstöd från Paxman

Paxman är stolta över att erbjuda exceptionellt stöd, rådgivning och vägledning till patienterna genom varje steg av skalpkylningsprocessen. Från att möjliggöra ett välinformerat beslut efter diagnosen med information om effektiviteten beroende på läkemedelstyp, stegvisa handledningsvideor som hjälper till att uppnå bästa möjliga passform på mössan och anpassade råd om hårvård.

Vi vet att en välinformerad patient får bättre resultat, och det är därför vi prioriterar utbildning och support. Besök vår patientsida på coldcap.com för mer information.

coldcap.com

Säkerheter och skalpmetastaser

Skalpkylning har visat sig vara ett säkert tillägg till kemoterapibehandlingen. En systematisk granskning och metaanalys i USA visade ingen statistisk skillnad i skalpmetastaser mellan patienter som använt och inte använt skalpkylning. Denna slutsats visar att tidigare farhågor som begränsat användningen av skalpkylning varit ogrundade.4
View study paper

Se nedan om du vill kontakta med Paxman skalpkylning:

Paxman Coolers Limited

International House
Penistone Road, Fenay Bridge
Huddersfield
HD8 0LE, United Kingdom

Phone: +44(0)1484 349 444
Fax: +44(0)1484 346 456
E-Mail: camilla@paxmanscalpcooling.com

Besök webbplatsen
Fotnoter

1 Kdakia et al. Supportive cryotherapy: a review from head to toe. J Pain Symptom Manage. 2014;47:1100-1115.

2 Roe H. Scalp cooling: management option for chemotherapy-induced alopecia. Br J Nurs. 2014;23(suppl):S4-S12.

3 Kargar et al. Efficacy of penguin cap as scalp cooling system for prevention of alopecia in patients undergoing chemotherapy. J Advanced Nurs. 2011;67(11):2473-2477. / Roe H. Chemotherapy-induced alopecia: advice and support for hair loss. Br J Nurs. 2011.20 (suppl):S4-S11. / Ross M, Fischer-Cartlidge E. Scalp cooling: a literature review of efficacy, safety, and tolerability for chemotherapy-induced alopecia. CJON. 2017;21(2):226-233. / Kdakia KC et al. Supportive cryotherapy: a review from head to toe. J Pain Symptom Manage. 2014;47:1100-1115. / Roe H. Scalp cooling: management option for chemotherapy-induced alopecia. Br J Nurs. 2014;23(suppl):S4-S12.

4 Rugo et al.. Scalp cooling with adjuvant/neoadjuvant chemotherapy for breast cancer and the risk of scalp metastases: systematic review and meta-analysis. Breast Cancer Res Treat. 2017 Jun;163(2):199-205. doi: 10.1007/s10549-017-4185-9. Epub 2017 Mar 8.

© Paxman Coolers 2022