NORWAY - NORGE

Utstyr for nedkjøling av hodebunnen fra Paxman er tilgjengelig i Norge via Paxman Coolers Limited.

Ta kontakt med
Nedkjøling av hodebunnen anses i stadig større grad som standardpleie innen kjemoterapi. Behandling av bivirkninger og forbedring av pasientenes opplevelse av behandlingen gis i dag større prioritet i kreftomsorgen.

Hårtap trenger ikke være uunngåelig hvis kreftsenteret du behandles ved, tilbyr nedkjøling av hodebunnen.

Hårtap som følge av kjemoterapi er en av bivirkningene pasientene er mest bekymret for. Rundt 8 % av pasientene enten avviser kjemoterapi som behandling eller velger en mindre effektiv behandling for å unngå hårtap.1,2</sup

Systemene våre er ledende innen teknologi for nedkjøling av hodebunnen. Vi tilbyr enkle og effektive løsninger for leger og pasienter.

Paxman har over 20 års erfaring med å implementere systemer for nedkjøling av hodebunnen over hele verden. Vi kan tilby ekspertisen som trengs for å effektivt integrere løsninger for nedkjøling av hodebunnen i klinisk praksis.

Lære mer

Bruk av systemer for nedkjøling av hodebunnen øker stadig idet pasienter får bedre kjennskap til hvordan hårtap kan forhindres og de langvarige fordelene ved å beskytte hårfolliklene, som kan bidra til at håret vokser ut igjen raskere.

Hårtap som følge av kjemoterapi kan være traumatisk. Over 75 % av pasientene sier at det var den bivirkningen av behandlingen de fryktet mest. Hårtap som følge av kjemoterapi kan:3

  • Føre til at pasienten isolerer seg sosialt
  • Ha negativ virkning på pasientens selvbilde - mer enn en brystoperasjon ville hatt
  • Føre til at pasientens privatliv og følelse av å ha et normalt liv forsvinner

Sammendrag av publiserte data om nedkjøling av hodebunnen

8,000+
Over 8000 studiedeltakere
85
Abstrakter og Publikasjoner
65
Kliniske utprøvinger
Total Suksessrate:
Nedkjølt = 10-100 % / Ikke nedkjølt = 0-26 %

Effektivitetsrater for hårretensjon hos pasienter

40%
Antracykliner
>70%
Taksanbaserte behandlingsregimer
Hovedårsaker til variasjoner i effekten i resultatene:

- Relatert til typen og dosen kjemoterapi
- Erfaring med bruk av løsninger for nedkjøling av hodebunnen

Hjelp til pasienter fra Paxman

Paxman har som mål å tilby pasientene utmerket hjelp, støtte og veiledning gjennom hele prosessen for nedkjøling av hodebunnen. Dette omfatter hjelp til å ta en informert avgjørelse etter diagnose basert på informasjon om virkning etter legemiddeltype, veiledningsvideoer som viser hvordan du finner rett hettestørrelse, og personlig tilpasset veiledning om hårpleie.

Vi vet at informerte pasienter får bedre resultater. Derfor prioriterer vi opplæring og brukerstøtte. Pasienter kan finne mer informasjon på nettstedet vårt for pasienter, coldcap.com.

coldcap.com

Du finner kontaktopplysningene til Paxman Coolers Limited nedenfor:

Paxman Coolers Limited

International House
Penistone Road, Fenay Bridge
Huddersfield
HD8 0LE, United Kingdom

Phone: +44(0)1484 349 444
Fax: +44(0)1484 346 456
E-Mail: camilla@paxmanscalpcooling.com

Besøk nettsiden
Fotnoter

1 Kdakia et al. Supportive cryotherapy: a review from head to toe. J Pain Symptom Manage. 2014;47:1100-1115.

2 Roe H. Scalp cooling: management option for chemotherapy-induced alopecia. Br J Nurs. 2014;23(suppl):S4-S12.

3 Kargar et al. Efficacy of penguin cap as scalp cooling system for prevention of alopecia in patients undergoing chemotherapy. J Advanced Nurs. 2011;67(11):2473-2477. / Roe H. Chemotherapy-induced alopecia: advice and support for hair loss. Br J Nurs. 2011.20 (suppl):S4-S11. / Ross M, Fischer-Cartlidge E. Scalp cooling: a literature review of efficacy, safety, and tolerability for chemotherapy-induced alopecia. CJON. 2017;21(2):226-233. / Kdakia KC et al. Supportive cryotherapy: a review from head to toe. J Pain Symptom Manage. 2014;47:1100-1115. / Roe H. Scalp cooling: management option for chemotherapy-induced alopecia. Br J Nurs. 2014;23(suppl):S4-S12.

© Paxman Coolers 2022